Få hjelp til sårskift hjemme

Hvis du har et sår kan sykepleierne våre hjelpe med å skifte forbinding, vurdere om det er behov for annen behandling og evt. starte opp denne behandlingen i samarbeide med våre erfarne leger.

Ved behov vil sykepleier hjelpe deg med å organisere et hjemmebesøk med en av legene.

En av hjemmelegene drar på legebesøk hjemme hos en pasient