Kontroll med sykepleier

Etter er legebesøk eller innleggelse kan det ofte være lurt å få en ny vurdering noen dager senere. Våre erfarne leger og sykepleiere samarbeider godt om pasientene våre.

Sykepleieren kan f.eks. kontrollere målinger/prøver, ta oppfølgnings-blodprøver eller tilse et sår/utslett. Etter besøket snakker lege og sykepleier sammen, og de legger i fellesskap en god plan.

Sykepleierne våre er svært dyktige og har god erfaring med denne typen arbeid. De vil alltid har en erfaren lege i bakhånd, som kan kontaktes før, under og etter besøket.

0822Hjemmelegene-165