Trygge omgivelser

Trenger du å få sjekket én eller flere av dine vitale parametre, kan våre sykepleiere hjelpe deg. De kan måle

  • Blodtrykk
  • Puls
  • Oksygenopptak
  • Temperatur
  • Respirasjonsfrekvens (innåndinger per minutt)

Disse verdiene er viktige for å vurdere din helsetilstand. Sykepleieren vil alltid ha en lege i bakhånd som kan kontaktes ved funn av unormale verdier, så tiltak kan iverksettes.

Sykepleieren kan også hjelpe deg med å bestille et legebesøk, hvis det er behov for det.

JobbAd5