Ofte stilte spørsmål

Alle våre leger har godkjent norsk autorisasjon og full rekvisisjonsrett. Legen vil kunne skrive resepter på legemidler som anses nødvendige i behandlingen. Legen vil også kunne innvilge sykemelding, skrive legeerklæring, og henvise videre til sykehus dersom dette er nødvendig. Vennligst merk at det er opp til hver og en lege å vurdere det medisinske behovet for en resept. Våre leger vil kunne skrive resepter på alle slags legemidler, men er generelt restriktive med resepter på vanedannende medisiner (såkalte a- og b- preparater). Dersom ditt eneste ønske er å få resept på slike legemidler bør du heller oppsøke fastlegen din.
Våre leger er svært erfarne og har med seg godt utstyrte legekofferter for å kunne utføre god diagnostikk og behandling. Hjemmelegene kan stort sett hjelpe deg med det du ellers besøker legen for, alt fra feber og infeksjoner til smerter og plager i kropp og bein. Vi kan blant annet sy og lime sår, undersøke øyeskader, bandasjere, legge urinkateter, måle CRP (senkning eller infeksjonstall), undersøke urin, påvise streptokokker og kyssesyke, måle blodtrykk, lytte på hjerte og lunger og mye mer. Legene kan skrive ut henvisninger ved behov for innleggelse på sykehus, samt utferdige sykemelding, resepter og legeattester. Vi understreker at ved akutt fare for liv og helse skal man alltid ringe 113.
Du bestiller en lege enkelt via vår hjemmeside ved å søke på postnummer og deretter velge time. Deretter vil du angi hvorfor du ønsker en lege, samt kontaktinformasjon, og gjennomføre betaling. Du vil få oppgitt fullt navn på legen når timen er bestilt, og legen vil kontakte deg på telefon i forkant av hjemmebesøket. Vennligst ha telefonen i nærheten og besvar gjerne anrop også fra ukjent eller anonymt nummer.
Grunnet lovbestemte krav til personvern og informasjonssikkerhet skal det ikke sendes pasientopplysninger, ønske om resept, henvisninger, rekvisisjoner m.m. på mail eller chat. Mail og chathenvendelser med slike forespørsler vil ikke bli besvart av samme grunn.
Betaling skjer ved bestilling av time, og pengene blir belastet ditt betalingskort. Du betaler derfor ingenting direkte til legen. Slik kan du og legen konsentrere dere fullt og helt om konsultasjonen i stedet.
Hjemmelegene setter ditt personvern svært høyt. Grunnet lovbestemte krav til personvern og informasjonssikkerhet lagrer vi ikke din informasjon etter pasientbesøk. Pasienter bes derfor heller ikke oppgi sensitiv informasjon ved henvendelse til Hjemmelegene. Opplysninger som du deler med legen vil være bundet av streng taushetsplikt, og kun journalføres i et separat elektronisk journalsystem som oppfyller alle krav til datasikkerhet og personvern. Med Hjemmelegene kan du føle deg helt trygg på at ditt personvern ivaretas til enhver tid.
Nei. Men legen benytter seg av en elektronisk pasientjournal for å få kontinuitet i ditt behandlingsforløp, og sikre dokumentasjon. Hvis du ønsker det kan du få kopi av journalen, og også dele denne med fastlegen din. Hjemmelegene ønsker et godt og nært samarbeid med øvrige aktører i helsevesenet rundt hver og en pasient. Derfor er det er viktig at fastlegen din involveres i problemstillinger som bør følges over tid, og våre leger kan be deg følge opp noe i etterkant med fastlegen din. Du kan nekte legen som besøker deg å dele journalopplysninger med fastlegen din. Hjemmelegene fraråder allikevel dette da fastlegen spiller en svært viktig rolle i oppfølging av deg over tid, som krever godt kjennskap til hele din helsesituasjon.
Ja. Du får tilsendt kvittering til din oppgitte e-postadresse.
Dessverre kan vi ikke godta Frikort da vi er en privat tjeneste uten tilknytning til det offentlige.
Vi har tidvis stor pågang, og håper derfor at du vil bestille den første ledige timen du får opp. Vi jobber fortløpende med å skaffe flere leger for å kunne utvide tilbudet. Dersom du ikke får opp timer kan det være at vi ikke har kommet til ditt område ennå, eller at vi bare akkurat har startet opp tilbudet i ditt nærområde. Vi ber deg følge nyhetsbrevet vårt og komme tilbake senere da vi kontinuerlig utvider områdene vi dekker.
Legene våre har med noen av de aller vanligste medisinene som brukes, og hvis det er aktuelt kan legen starte behandlingen på stedet. Hvis legen skriver ut resept vil du kunne bruke denne hos alle norske apoteker. Hjemmelegene arbeider for øvrig med løsninger for hjemlevering av medisin etter konsultasjon.
Ja, adressen du angir ved bestilling bestemmer hvor legen vil møte opp. Vi anbefaler at du benytter din boligadresse, men hvis du ønsker å treffe legen på jobben, hotellet, eller et annet sted er det selvsagt helt i orden. Det er lurt å sjekke at det finnes et egnet sted som gir godt lys og ro for en god konsultasjon.
Du kan avbestille din time inntil 24 timer før konsultasjonen ved å trykke på "Mer informasjon" og deretter "Avbestill" i bestillingsvinduet. Hvis du har forlatt din bestillingsside, kan du åpne denne igjen ved å trykke på lenken i kvitteringen som du har mottatt på epost. Velger du å avbestille din time etter tidsfristen på 24 timer før konsultasjonen starter vil vi ikke kunne refundere ditt beløp.
Legene våre tilbyr hjemmebesøk gjennom Hjemmelegene og får betalt per hjemmebesøk de utfører. De er svært erfarne og er de samme legene du treffer på fastlegekontorer, sykehus og legevakt. Blant våre leger har vi allmennleger, kirurger, kreftleger og indremedisinere, og alle sammen har bred erfaring innen allmennmedisin og legevaktsarbeid.
Hjemmelegene er en privat virksomhet som per i dag driver uten offentlig støtte. For å kunne tilby legebesøk har vi tilknyttet leger som er godt utstyrte, og som kommer akkurat dit du ønsker. Størstedelen av prisen du betaler går til å dekke legens lønn og utgifter i forbindelse med hjemmebesøket.
Hjemmelegene består av et tverrfaglig kjerneteam med bred erfaring fra offentlig og privat helsevesen, samt næringsliv. Teamet består av 4 erfarne leger og 4 andre som er ingeniører, teknologer, designere og økonomer, herunder medgründere av selskaper som Kolonial.no og Nabobil. Vår målsetning er å bruke ny teknologi til å gjeninnføre hjemmebesøket. Ved å koble pasienter med leger i nærheten, tror vi det blir enklere og bedre å være både lege og pasient. Med på laget har vi også i overkant av 20 leger som tilbyr hjemmebesøk i stor-Oslo, Tønsberg og omegn, og Tromsø. Våre leger er svært nøye utvalgt blant mange søkere, og deler vår ambisjon om å gjeninnføre hjemmebesøket. Vi får fantastiske tilbakemeldinger på våre leger hver eneste dag. Det er vi svært stolte av.
Ja, du kan bestille en lege for ditt barn. Oppgi ved bestilling at konsultasjonen gjelder ditt barn og ikke deg selv. Du kan forøvrig også bestille et hjemmebesøk til andre pårørende. Husk å angi adresse og kontaktinformasjon til pasienten og hans/hennes gateadresse så legen kan finne frem.
Hjemmelegene er til for alle og enhver, både liten og stor. Alle personer over 18 år med et gyldig betalingskort kan bestille en lege fra Hjemmelegene, og for pasienter under 18 år trengs en foresatt til å kunne bestille. Mange velger også å bestille en lege hjem til noen de er glad de - vi hjelper gjerne mor, far, bestemor og bestefar også.
Hjemmelegene har fast pris per konsultasjon på 1290,- kroner uansett reiseavstand, tidspunkt på døgnet og type problemstilling. Du får en svært erfaren og dyktig lege, som setter av god tid. Undersøkelser, medisinsk utstyr og medisiner som blir gitt, er inkludert i prisen. Det samme gjelder sykemelding, resept og attester dersom det er aktuelt.
Hvis du har mottatt en rabattkode legges denne til etter du har valgt time. Skriv inn rabattkode uten anførselstegn, og trykk på "legg til", så vil prisen oppdateres. Merk at betalingskort må legges til og bekreftes som gyldig uansett rabattens størrelse. Det er kun sluttprisen som vil bli belastet.
Hjemmelegene vil kunne erstatte et besøk hos legevakt eller fastlege, og løse de aller fleste problemstillinger på stedet. Dersom vi ikke kan løse problemet der og da vil Hjemmelegene kunne innlegge på sykehus for videre utredning og behandling når dette er påkrevd, eller henvise til spesialist. Hjemmelegene henviser per i dag ikke til spesialistutredning som krever diagnostikk utover det som kan gjøres i hjemmet (eksempelvis CT, ultralyd, og MR etc). For slike problemstillinger vil vi anbefale at du tar kontakt med fastlegen din.
Hjemmelegene er til for alle, og behandler pasienter i alle aldre hver eneste dag. Våre leger er høyt kvalifiserte og svært godt vant med å takle problemstillinger hos alt fra nyfødte til småbarn, ungdommer, voksne og eldre.
Alle Hjemmelegene er svært dyktige leger med minimum tre års arbeidserfaring, og som er trygge med å håndtere alle slags tilstander innen allmennmedisin. Fordi Hjemmelegene opplever stor søkerpågang fra leger, kan vi velge ut kun de aller dyktigste legene. Vi stiller svært høye krav til medisinsk kompetanse og erfaring, men legger også stor vekt på personlig egnethet, sosiale evner og kommunikasjonsferdigheter. Alle Hjemmelegene sjekkes nøye for autorisasjon i helsepersonellregisteret, screenes med CV og minimum to oppgitte referanser, samt intervjues over telefon og ansikt til ansikt før oppstart. Hver Hjemmelege følges deretter opp løpende gjennom individualiserte tilbakemeldinger fra hver kunde. Dette gjør at vi kan sikre at alle våre leger holder vår høye standard. Vi håper du vil gi oss en tilbakemelding etter ditt besøk, slik at vi til enhver tid kan sørge for å utvikle oss selv og våre leger. En Hjemmelege er en dyktig lege.
Du kan se fullt navn og bilde av legen etter du har gjennomført bestillingen. Du kan være helt trygg på at alle våre leger er nøye utvalgte, godt kvalifiserte og svært erfarne. Når vi rekrutterer leger ser vi etter høy medisinsk kompetanse, men også sterke sosiale evner som er viktig for å kunne tilby et godt og trygt hjemmebesøk. Vi ber deg derfor velge den timen som passer best. Ved at hver pasient velger den timen som passer best, kan vi sørge for at den legen som er nærmest tar besøket. Slik sparer vi både miljøet og legens tid.
Nei. Våre leger er svært nøye utvalgt, ut fra høye krav til medisinsk kompetanse og erfaring. Våre leger jobber til daglig på fastlegekontor, sykehus, og legevakt, som allmennleger, kirurger, kreftleger eller indremedisinere til daglig. Dette er svært dyktige leger, som er godt vante med å håndtere alle slags små og store problemstillinger, hos barn, voksne og eldre. Å være Hjemmelege er noe vi setter høyt. Dette er de aller flinkeste legene, som har passert vårt smale nåløye i konkurranse med et tre-sifret antall søkere. En Hjemmelege er en svært dyktig lege. Det setter vi vår ære i å sørge for, og derfor kan du som pasient føle deg helt trygg i møtet med oss.
Hjemmelegene har en smart plattform, som bruker avansert teknologi for å koble pasienter med leger i nærheten. Hver lege tilbyr hjemmebesøk i sitt nærområde, og bestemmer selv når de er tilgjengelige. Vår legedekning bestemmes derfor av hvor mange leger vi har tilknyttet i de ulike områdene. Per juni 2018 er vi tilgjengelige i stor-Oslo, Tønsberg og omegn og Tromsø. Dekningen vil variere noe mellom ulike områder og tidspunkter. Vi jobber hardt for å utvide vårt tilbud slik at også du kan få et hjemmebesøk fra Hjemmelegene når du trenger det.
Hjemmebesøk var tidligere en hjørnesten i legeyrket. Innen hjemmets trygge rammer har legen og pasienten svært gode forutsetninger for legekonsultasjon. Som pasient kan du slippe venterom og reisevei, men allikevel få en fullverdig medisinsk vurdering med fysiske undersøkelser og blodprøver på stedet. Ved å besøke pasienten hjemme vil legen kunne få et svært godt bilde av hele pasienten, i sitt nærmiljø. Slik kan legen forstå sykdomsbildet bedre, og skreddersy behandlingen ut fra pasientens omstendigheter. Vi mener dette gir enklere, nærere og bedre møter mellom lege og pasient.
Du kan velge ved bestilling om du ønsker en time for 1 eller 2 personer i samme husstand. Da vil dere få en lege hjem til husstanden, som ser på to pasienter ved samme besøket. Dette medfører et pristillegg for pasient nr 2 på 900kr.
Ja, Hjemmelegene kan utstede gyldig sykemelding. Det er opp til legen, i samråd med deg, å vurdere behov for sykemelding. Merk at vi ikke kan tilbakedatere sykemeldinger under noen omstendigheter, og at legen normalt kun vil skrive sykemelding på 3-5 dager. Ved behov for lengre tids sykemelding bør du oppsøke fastlegen din.
Selv om vi kan håndtere de aller fleste tilstander i hjemmet, er det noen pasienter som aldri skal vente på oss. Ved mistanke om akutt livstruende tilstander skal du alltid ringe 113 først. Eksempler på dette er brystsmerter, bevissthetsvekkelse, hjertestans, slag (plutselig oppstått skjevt ansiktsuttrykk, lammelser, uklar tale og/eller språkforstyrrelse), spedbarn under 3 måneder med feber over 38,5°C, akutt allergisk reaksjon, blodig oppkast, barn med astmaanfall, ved kjent astma, fremmedlegeme i luftveiene, krampeanfall og feberkramper, alvorlige skader og ulykker.

Finn ledig time

For øyeblikket er vi tilgjengelig i stor-Oslo, Tønsberg og omegn, og Tromsø 👩‍⚕

Dekningsområde i stor Oslo