Hjemmelegene svarer:

Hei,

Takk for ditt spørsmål. 50-100 ml resturin regnes ikke å være en skadelig mengde med hensyn på strekk av blæren. Normal blærekapasitet hos en voksen person er rundt 400 ml, og det er først når dette volumet overstiges at muskulaturen i blæreveggen kan få et overstrekk og dermed skades. Resturin skal vanligvis ikke finnes, men inntil 100 ml kan være normalt.

Selv om resturinen på den mengden du beskriver ikke er direkte skadelig for blæren, så disponerer det for urinveisinfeksjon, da det gir en god grobunn for bakterier. Tegn på urinveisinfeksjon kan være smerter ved vannlating, spor av blod i urinen, smerter i nedre del av magen eller flankene, vond lukt eller i mer alvorlige tilfeller feber, frostanfall, kvalme eller hodepine. Dette er tegn som du bør være obs på, selv om ikke urinveisinfeksjon alltid gir sterke symptomer.

Ved godartet forstørrelse av prostata, er det dine symptomer som bestemmer hva som bør gjøres av behandling. Ved milde symptomer, vil en ofte avvente medikamentell behandling og kun observere. Ved mer moderate symptomer kan det være aktuelt med medikamenter som virker muskelavslappende på blære og urinrør eller som krymper prostata. Dette er noe som du og din lege kan vurdere sammen.

Det er dessverre vanskelig å si noe om sannsynligheten for at du har urgeinkontinens. En stiller diagnosen på bakgrunn av sykehistorien som typisk vil være plutselig trang til å late vannet med ufrivillig urinlekkasje.

Vi vil understreke at vi alltid vil anbefale at du følger slike symptomer med fastlegen din, da det godt kan hende du bør ses av en urolog.

Ønsker du også å stille Hjemmelegene et spørsmål?

Vi svarer gratis på enklere spørsmål. For å få svar på det du lurer på starter du på denne siden.