Ta vaksinen hjemme

OBS: AVVENT BESTILLING INNTIL VIDERE. Vaksinen er ikke på lager før midten av oktober. Kun personer i risikogruppene kan vaksineres frem til desember.

Ved å bestille et hjemmebesøk tar vi med vaksiner for opp til 5 personer:

 • Skal én person vaksineres velger du 1 person i bestillingen under feltet “Hvor mange skal behandles?”. Prisen er da kr 1290, alt inkludert.
 • Skal 2-5 personer vaksineres velger du 2 personer i det samme feltet. Prisen er da kr 2190, alt inkludert.

Bestill hjemmebesøk på vanlig måte, og skriv i teksten hvor mange dere er, alder på de som ønsker vaksine, og at dere tilhører risikogruppe.

Mindre bedriftsoppdrag

OBS: Kun risikopasienter kan vaksineres frem til desember. Vaksinen er ikke på lager før midten av oktober.

Ønsker dere inntil 20 vaksiner satt på arbeidsplassen kan dere velge tidspunkt her. Fakturen sender vi til dere i etterkant.

Ønsker dere at vi skal reise hjem til ansatte som er på hjemmekontor? Be de ansatte bestille et hjemmebesøk, og ta vare på kvitteringen for utgiftsføringen.

Større bedriftsoppdrag

OBS: Kun risikopasienter kan vaksineres frem til desember. Vaksinen er ikke på lager før midten av oktober.

Ønsker dere over 20 vaksiner på arbeidsplassen kan dere ta kontakt med oss direkte for å sette opp et tidspunkt.

Utgangsprisen er kr 399 per vaksine, alt inkludert. Send oss en mail ved å trykke på knappen under, eller chat med oss her på nettsiden.

Vi kan også reise hjem til ansatte på hjemmekontor ved at hver enkelt bestiller et hjemmebesøk. Ta kontakt for å sette opp en enkel løsning.


Hvilke vaksiner, og andre vanlige spørsmål her

Mellom 5-10 % av befolkningen får influensasykdom hvert år, men andelen er høyere blant barn og voksne som bor med barn – opp mot 20%. Influensaen gjør en sengeliggende typisk i 7-10 dager. Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60%. Det vil si at omtrent 6 av 10 av de som vaksineres er beskyttet mot influensasykdom. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp.
Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.
Folkehelseinstituttet har noen særskilte risikogrupper som spesielt oppfordres til å ta vaksinen:
 • Barn og voksne med:
  • diabetes (både type 1 og 2)
  • astma eller annen kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2.og 3.trimester, samt gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

Håndplukkede leger til å stole på

Hver eneste av våre Hjemmeleger™ er nøye utvalgt blant hundrevis av søkere. De har norsk autorisasjon i Helsepersonellregisteret, er svært erfarne og jobber til daglig på sykehus, fastlegekontor og legevakt landet rundt. Du og dine vil bli godt ivaretatt!

Pedro Lozada

Pedro har bred erfaring innen allmennmedisin og legevaktsarbeid, og er lege i spesialisering innen psykiatri ved Oslo Universitetssykehus.

 

Helen Melberg

Helen har lang erfaring fra sykehus, legekontor, idrettsmedisin, bedriftshelse, og som sensor ved UiOs Medisinske Fakultet.

Jahan Saleem

Jahan jobber som allmennlege og legevaktslege, og har tidligere lang erfaring som fastlege og kommuneoverlege.

Lisa Stenman

Lisa jobber til daglig som kirurg ved Sykehuset i Østfold. Hun er godt vant med pasienter i alle aldre og har bred erfaring fra legevaktsarbeid.

Ikke bare ta oss på ordet

Hjemmelegene har tusenvis av fornøyde pasienter allerede