Vaksine på nett

Snakk med en av de erfarne Hjemmelegene på sikker chat, og få grundige råd og e-resept på influensavaksine. Legen svarer innen 1 time mellom 9-21 alle dager. Vaksinen(e) settes av kvalifisert personell hos Apotek 1.

Slik fungerer det

NB. Kun barn over 12 år kan ta vaksiner hos Apotek 1.

Bestill vaksine

Beskriv hvilken vaksine du ønsker, og angi om du har allergier. Identifiser deg med Bank-ID og legg inn betalingsinformasjon for å bekrefte bestillingen. Du trenger ikke laste ned en app.

Få råd og resept

Legen bruker en kryptert, sikker chat for å gi deg råd. Legen svarer innen 1 time mellom 9-21, og du vil få sms ved hvert nytt svar. Du svarer så raskt eller langsomt du vil.

 

Sett vaksine på apotek

Ta vaksinen hos et av 150 vaksineapotek vi samarbeider med. Vaksine settes av kvalifisert helsepersonell, på drop-in. Hos Apotek 1 betaler du for selve vaksinen (ca 140kr), og kr 165 per vaksine som settes.

Vaksiner, på nettet

Tiden for å dra til legen er over. Våre leger hjelper deg på mobilen, eller kommer hjem til deg når det trengs. Fordi det er bedre. Med sikker chat kan du ta deg god tid, og svare når du vil, uten å stresse. Vaksinene setter du enkelt på Apotek1.


Hvilke vaksiner, og andre vanlige spørsmål her

Mellom 5-10 % av befolkningen får influensasykdom hvert år, men andelen er høyere blant barn og voksne som bor med barn – opp mot 20%. Influensaen gjør en sengeliggende typisk i 7-10 dager. Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60%. Det vil si at omtrent 6 av 10 av de som vaksineres er beskyttet mot influensasykdom. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp.
Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.
Folkehelseinstituttet har noen særskilte risikogrupper som spesielt oppfordres til å ta vaksinen:
 • Barn og voksne med:
  • diabetes (både type 1 og 2)
  • astma eller annen kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2.og 3.trimester, samt gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
Vaksinene settes på et av de 150 vaksineapotekene vi samarbeider med. Se her for å finne ditt nærmeste vaksineapotek: https://www.apotek1.no/vaksine/vaksineapotek
Ja. Dine vaksiner vil journalføres i det nasjonale vaksineregisteret, SYSVAK, av din vaksinatør hos Apotek1.
Hjemmelegene hjelper deg med råd og veiledning, og gir deg resept på vaksinene du trenger for kr. 350 (per voksen person, barn under 18 år er inkludert). Når du drar til Apotek1 må du betale for selve vaksinene, akkurat som at du henter en annen medisin du har fått resept på. Dersom du ønsker at Apotek1s kvalifiserte personell skal sette vaksinen, koster det 165kr per vaksine som settes. Merk at totalprisen hos Apotek1 vil kunne variere, ut fra hvor mange vaksiner du ønsker og hvilke typer. Vi mener uansett at tjenesten er billigere enn å dra til reisevaksinasjonssenter, og ikke minst mye enklere.
Legen bruker hovedsakelig chat/tekst for å snakke med deg. Det gjør at legen kan jobbe mer effektivt, og muliggjør at du kan ha en løpende konsultasjon uansett hvor du befinner deg. Kanskje tør du også å ta opp ting som er pinlig ansikt til ansikt. I noen tilfeller vil legen anbefale bruk av telefon eller video, eller be om et bilde. Bruk av både tekst, lyd, bilde og video gjør deg og legen i stand til å kommunisere naturlig ut fra problemstillingen. Hver gang legen svarer deg, vil du motta en SMS. Det gjør at du i mellomtiden kan gjøre andre ting. Effektivt for legen, og behagelig for deg.
Ved en digital konsultasjon ber vi deg om å begrense deg til én problemstilling. Dersom du tar opp flere ting, kan legen bli nødt til å sortere ut en ting å fokusere på for konsultasjonen. Har du flere problemstillinger som er komplekse eller tidkrevende anbefaler vi at du bestiller et hjemmebesøk.

Håndplukkede leger til å stole på

Hver eneste av våre Hjemmeleger™ er nøye utvalgt blant hundrevis av søkere. De har norsk autorisasjon i Helsepersonellregisteret, er svært erfarne og jobber til daglig på sykehus, fastlegekontor og legevakt landet rundt. Du og dine vil bli godt ivaretatt!

Pedro Lozada

Pedro har bred erfaring innen allmennmedisin og legevaktsarbeid, og er lege i spesialisering innen psykiatri ved Oslo Universitetssykehus.

 

Helen Melberg

Helen har lang erfaring fra sykehus, legekontor, idrettsmedisin, bedriftshelse, og som sensor ved UiOs Medisinske Fakultet.

Jahan Saleem

Jahan jobber som allmennlege og legevaktslege, og har tidligere lang erfaring som fastlege og kommuneoverlege.

Lisa Stenman

Lisa jobber til daglig som kirurg ved Sykehuset i Østfold. Hun er godt vant med pasienter i alle aldre og har bred erfaring fra legevaktsarbeid.

Nicolai Klem

Nicolai er utdannet lege og kiropraktiker og har bred erfaring fra allmennmedisin og legevaktsarbeid gjennom flere år.

Jon Riise

Jon jobber til daglig som kreftlege ved Oslo Universitetssykehus, og har lang erfaring fra legevaktsarbeid ved siden av.

Madiha Farrukh

Madiha har bred erfaring fra både sykehus og allmennmedisinen, og er godt vant med pasienter i alle aldre.

Chris Lütken

Chris er en dyktig allmennlege med mange års erfaring fra legevakt, og har også jobbet som barnelege og fastlegevikar.

Ikke bare ta oss på ordet

Hjemmelegene har tusenvis av fornøyde pasienter allerede