1-5 personer hjemme eller på jobb

NB: Bestilling kan gjøres her når vi har fått estimert dato for når vaksinen er på lager.

Bestill ved å taste inn din adresse i feltet over. Vi kan ta med vaksiner for opptil 5 personer:

 • Skal én person vaksineres velger du 1 person i bestillingen under feltet «Hvor mange skal behandles?». Prisen er da kr 790, alt inkludert.
 • Skal 2-5 personer vaksineres velger du 2 personer i det samme feltet. Prisen er da kr 1580, alt inkludert. Skriv i tekstfeltet hvor mange dere er, slik at vi får satt av nok tid til å hjelpe alle.

En sykepleier vil komme for å sette vaksinen. OBS: Vi vaksinerer ikke barn under 12 år.

Mann i sengen, trenger lege hjem

Mindre bedriftsoppdrag 5-20 vaksiner

NB: Bestilling kan gjøres her når vi har fått estimert dato for når vaksinen er på lager.  

Ønsker dere inntil 20 vaksiner satt på arbeidsplassen kan dere bestille et besøk raskt og enkelt her. Fakturaen sender vi i etterkant. Utgangsprisen er kr 399 per vaksine, alt inkludert.

Stocksy_txp102bd45ehAi100_Medium_1354311

Større bedriftsoppdrag over 20 vaksiner

NB: Ta kontakt, så kan dere allerede nå reservere vaksiner.   

Ønsker dere over 20 vaksiner på arbeidsplassen kan dere ta kontakt med oss direkte for å sette opp et tidspunkt.

Utgangsprisen her er kr 399 per vaksine, alt inkludert. Send oss en mail ved å trykke på knappen under, eller chat med oss her på nettsiden.

Vi kan også reise hjem til ansatte på hjemmekontor ved at hver enkelt bestiller et hjemmebesøk. Ta kontakt for å sette opp en enkel løsning.

Hjemmelegene setter influensavaksine

Vanlige spørsmål

Mellom 5-10 % av befolkningen får influensa hvert år, men andelen er høyere blant barn og voksne som bor med barn – opp mot 20%. Influensaen gjør en sengeliggende typisk i 7-10 dager. Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60%. Det vil si at omtrent 6 av 10 av de som vaksineres er beskyttet mot influensasykdom. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp.
Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.
Folkehelseinstituttet har noen særskilte risikogrupper som spesielt oppfordres til å ta vaksinen:
 • Barn og voksne med:
  • diabetes (både type 1 og 2)
  • astma eller annen kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2.og 3.trimester, samt gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

Bedrift?

Har dere ansatte på kontor og/eller hjemmekontor? Ingen problem, vi kan hjelpe alle enkelt og raskt.

Slik fungerer det:

1. Ta kontakt for å sette opp en bedriftsavtale.

2. For ansatte på hjemmekontor: Når avtalen er satt opp mottar dere en kode som muliggjør betalingsfri bestilling. Slik kan de ansatte selv bestille passende tid for hjemmebesøk, som inkluderer vaksine. Forbruk faktureres etterskuddsvis.

3. For ansatte på kontor: For 5-20  personer samme sted bestiller dere selv tid i  selvbetjeningsløsningen. Er dere over 20 stk, finner vi en passende tid sammen.