Hjemmelegene svarer:

Hei! Det korte svaret er at dette kan være influensa, og etter en uke med influensa er man normalt ikke smittsom lenger.

Hvis det er influensaviruset som har slått til så sier vi som hovedregel at en voksen person er smittefarlig fra den dagen symptomene starter og fem dager frem i tid. Når det er sagt, så er det er viktig å tenke på at symptomene for influensa også gjelder for mange andre sykdommer og er veldig generelle. Derfor kan man ikke utelukke uten en prøve at man har vært smittet av et annet virus eller en bakterie, eller begge deler samtidig. Dersom det er andre bakterier eller virus som har gjort deg syk så kan denne perioden variere, men oftest er man ikke smittsom lenger når man er symptomfri.

For å være så lite smittefarlig som mulig gjelder det hele tiden å være nøyaktig med både håndvask og generell hygiene. Man bør forsøke å dekke for munn og nese med albuen ved hoste og nysing, og ikke dele drikke, bestikk eller mat med andre.

Dersom symptomene vedvarer og allmenntilstanden ikke bedrer seg bør man kontakte lege for en undersøkelse.

Hvis du vil lese mer utfyllende om smitte, symptomer eller varighet kan du se her:

https://hjemmelegene.no/blogg/waeaeaeae-influensaen-er-her