Hvorfor helsekontroll?

En helsekontroll kan avdekke sykdom tidlig og gi god innsikt i din helsesituasjon. Ved å tilby helsekontroll hjemme hos deg, gjør vi det enklere å ta kontroll over egen helse og få hjelpen du trenger.

Helsekontroll er særlig nyttig hvis du allerede har en kronisk sykdom, eller er i stor risiko for å få en.

3L1A3655

Hva kan vi hjelpe med?

Helsekontrollen inkluderer blodprøver for en rekke kroniske sykdommer, fysisk undersøkelse og legesamtale hjemme hos deg. Det gjennomføres gjennom to besøk over 1-2 uker: først test, så legebesøk.

 • Trygg og god hjelp hjemme
 • Rask og enkel gjennomføring
 • Fast pris 2390,-

Du vil bli undersøkt av både sykepleier og lege, og du får kontrollert bl.a. blodtrykk, kolesterol, blodsukker, blodprosent, stoffskifte og hjertekardiogram (EKG).

tetet

Hvordan fungerer det?

1. Finne tidspunkt

Ta kontakt så vi kan finne passende tidspunkt for prøvetakingen og selve legekonsultasjonen.

2. Utføre prøvetakning

Du får nå en sykepleier på besøk som tar alle nødvendige prøver og gir en innledende konsultasjon. Prøvene analyseres så alt er klart til legekonsultasjonen en uke senere.

3. Konsultasjon med lege

En uke etter prøvetakingen får du en lege på besøk som utfører en  fullverdig undersøkelse og går gjennom dine prøvesvar. Behandling eller henvisning til videre forløp utføres ved behov.

Bestill helsekontroll hjemme ved å ta kontakt med oss på e-post. Vi sikrer smidig gjennomføring som passer deg, og sender faktura i etterkant.

Blodprøver og EKG

Vi utfører følgende prøver under helsekontrollen:

 • Hemoglobin (blodprosent)
 • Leukocytter (immunceller)
 • Kreatinin (nyrefunksjon)
 • HbA1c (blodsukkerregulering)
 • Kolesterol (tegn på hjerte/kar sykdom)
 • HDL-kolesterol (subtype av kolesterol)
 • LDL-kolesterol (subtype av kolesterol)
 • PSA (prostata spesifikt antigen)
 • TSH (stoffskiftehormon)
 • Urinundersøkelse
 • EKG (hjertekardiagram)

Prøvene vil bli analysert på Fürst Medisinske Laboratorium.

44444

Mer informasjon om gjennomføringen

Vi sørger for alt av utstyr og organisering, så helsekontrollen kan gjennomføres trygt og effektivt hjemme hos deg.

Først vil du få besøk av en sykepleier til en samtale om din helse-historikk, livsstil og jobbsituasjon. Sykepleieren tar også blodprøver og EKG, samt måling av verdier (blodtrykk, puls, m.m.).

Etter ca én uke vil du få besøk av en erfaren lege. Her vil du få svar på prøvene, og legen gjør en full fysisk undersøkelse av blant annet hjerte, lunger og mage. Ved spesifikke problemstillinger kan legen også utføre utvidede undersøkelser.

Legen vil gi deg individuell veiledning og tilbakemelding, og kan starte opp behandling eller henvise deg videre ved behov.

Om du har spesielle behov med tanke på gjennomføring, ta gjerne kontakt så finner vi en smidig løsning.

Lege hjemme hos pasienten, står klar for å utføre hjemmebesøk og gå inn døren til pasientens hjem