Hvorfor helsekontroll?

En helsekontroll kan  avdekke sykdom tidlig og gir ansatte god innsikt i egen helsesituasjon. Ved å tilby helsekontroll på kontoret gjør vi det enklere enn noensinne å ta kontroll over egen helse.

Vi vet dere er travle. Derfor kommer legen til dere, ikke omvendt.

Fullverdig helsekontroll - på arbeidsplassen

I samarbeid med Fürst Medisinsk Laboratorium leverer Hjemmelegene en fullstendig helsesjekk med blodprøver bl.a. for kolesterol, immunsystem, stoffskifte og røde blodlegemer, hjertekardiogram (EKG) og urinprøve. Hver ansatt vil få en nøye klinisk undersøkelse og utvidet konsultasjon med en av våre erfarne Hjemmeleger, samt personlig oppfølging fra legen påfølgende dag for å gjennomgå prøveresultater.

Undersøkelse

 • Samtale om helsehistorikk, livsstil og jobbsituasjon
 • Full fysisk undersøkelse av hjerte, lunger, blodtrykk, syn og hørsel m.m
 • Individuell tilbakemelding og henvisning til videre undersøkelse om nødvendig

Blodprøver og EKG

 • Hemoglobin (røde blodlegemer)
 • Leukocytter (hvite blodlegemer)
 • Kreatinin (nyrefunksjon)
 • HbA1c (blodsukkerregulering)
 • Kolesterol (tegn på hjerte/kar sykdom)
 • HDL-kolesterol (subtype av kolesterol)
 • LDL-kolesterol (subtype av kolesterol)
 • PSA (prostata spesifikt antigen)
 • TSH (stoffskiftehormon)
 • Urinundersøkelse
 • EKG (hjertekardiagram)

Smidig gjennomføring

Vi sørger for alt av utstyr og organisering, så helsekontrollen kan gjennomføres trygt og effektivt for deres ansatte. Hjemmelegene gjør om et eller to av kontorlokalene til et egnet prøve- og undersøkelsesrom. Det er viktig å velge et egnet rom uten innsyn, eller melde fra til oss, så kan vi også hjelpe med dette. Den ansatte møter opp på morgenen for EKG og blodprøver, som tas av kvalifisert personell fra Fürst på ca 10 minutter. Legesamtalen skjer i løpet av samme dag, og tar omtrent 25 minutter. Hjemmelegene sørger for god organisering sammen med dere, så det blir mest mulig tidseffektivt for hver ansatt. Etter blodprøver og legesamtale mottar den ansatte prøvesvar og individuell tilbakemelding fra legen.

Om din bedrift har spesielle behov med tanke på gjennomføring, ta gjerne kontakt så finner vi en smidig løsning.