Hjerte-og-stetoskop
Mange opplever hjertebank fra tid til annen

Hjemmelegene svarer:

Hei,

Det er mange som oppsøker lege grunnet uregelmessig puls og hjertebank, og i de aller fleste tilfeller er det helt ufarlig. Det kan da eksempelvis komme av enkle ekstraslag, og andre ganger kan det komme ifm. stress, medikamentbruk, stoffskifteproblemer, og annet. I noen tilfeller kan hjertebank ha mer sjeldne årsaker, slik som blant annet rytmeforstyrrelser og dårlig oksygentilførsel til hjertemuskelen, og dette vil man utelukke. Derfor blir man som oftest sendt til en hjertespesialist for å få tatt noen flere undersøkelser.

En 24-timers EKG vil kunne fange opp en eventuell rytmeforstyrrelse i hjertet, men verdien av denne undersøkelsen avhenger av hvor ofte du kjenner symptomer (hjertebank). Du vil få beskjed om å trykke på en knapp på apparatet idet du opplever hjertebank, så vil legen i ettertid kunne vurdere hjertet ditt ved akkurat dette tidspunktet. Om du ikke kjenner hjertebank i løpet av de 24 timene du blir undersøkt, kan man måtte gjenta undersøkelsen.

Ultralyd av hjertet ditt vil gi legen blant annet få informasjon om hvordan hjertet ditt beveger seg, og hvordan hjerteklaffene dine fungerer. Det vil også kunne måle hastigheten på blodet gjennom de ulike delene av hjerte ditt. Denne undersøkelsen vil derfor gi et godt inntrykk av hjertets funksjon. Og man vil kunne utelukke blant annet sykdom på klaffene og noen arvelige hjertesykdommer.

Mange av spørsmålene du stiller er vanskelig å svare godt på uten å få mer detaljert informasjon om deg og dine symptomer. Dette, samt svar på undersøkelsene du skal til, vil med stor sannsynlighet kunne gi et godt grunnlag for å svare på spørsmålene dine. Du er i trygge hender hos en hjertespesialist. Uregelmessig hjerterytme / hjertebank er som sagt veldig vanlig, og sjeldent farlig for deg. Du vil helt sikkert få bedre informasjon og flere svar når du snakker med hjertespesialisten.

Du kan også lese blogginnlegget om hjertet, hjertestans og trening som er skrevet av hjertespesialist Wasim Zahid.

Hilsen

Hjemmelegene

Ønsker du også å stille Hjemmelegene et spørsmål?

Vi svarer gratis på enklere spørsmål. For å få svar på det du lurer på starter du på denne siden.